Rzeka w czarnoromantycznym imaginarium: „Zamek kaniowski” Seweryna GoszczyńskiegoAbstrakt

The subject of the present study is the image of river in the epic poem by Seweryn Goszczyński (1801−1876) The Castle of Kaniv (1828), which falls in line with the so called Dark Romanticism. The said current developed in the literature of English, German, French and Polish Romanticism. It was characterized mainly by extreme aesthetic effects, the symbolism of day and night, frenetic effects, pessimistic vision of human beings, nature, and history. Goszczyński significantly deepens this image of the world in Dark Romanticism by introducing considerably extensive aquatic symbolism, above all, river symbolism. It is mainly related to the geographical and cultural reality of Ukrainian lands, where the poet comes from. Thus the augmentation of the poetic role of the river, the Dnieper in particular.

Słowa kluczowe

czarny romantyzm; rzeka; Dniepr; powieść poetycka; freneja

Bar, Adam. Kumoszki na Parnasie. Kraków: Księgarnia Stefana Kamińskiego, 1947.

Brodziński, Kazimierz. „O elegii (dokończenie)”. Pamiętnik Warszawski, no. 7 (1822).

Brodziński, Kazimierz. „Pieśni wojenne rolników polskich”. Tygodnik Polski i Zagraniczny, vol. 2, no. 18 (1818).

Bystroń, Jan Stanisław. Literaci i grafomani z czasów Królestwa Polskiego 1815−1831. Lwów − Warszawa: Książnica-Atlas, 1838.

Chateaubriand, François-René de. René, trans. Tadeusz Boy Żeleński, ed. Anna Tatarkiewiczowa. Wrocław: Ossolineum, 1964.

Chodakowski, Zorian Dołęga [właśc. Adam Czarnocki]. „O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem”. Ćwiczenia Naukowe. Oddział Literatury, vol. 2 (1818).

Kamionka-Straszakowa, Janina. Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romantycznej topiki. Wrocław: Ossolineum, 1992.

Kostkiewiczowa, Teresa. „Duma”. In Słownik literatury polskiego Oświecenia, ed. eadem. Wrocław: Ossolineum, 2002.

Kowalska, Aniela. Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815−1822. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.

Koźmian, Kajetan. Pamiętniki, vol.1-2, ed.Marian Kaczmarek, Kazimierz Pecold.Wrocław: Ossolineum, 1972.

Marcinkowski, Kajetan Jaksa. Rzeki polskie. Warszawa: Glücksberg, 1826.

Morelowski, Józef. „Na widokmapy Królestwa Polskiego”. In idem, Treny i Sen. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej, 1910.

Opacki, Ireneusz. „Pomnik i wiersz. Pamiątka i poezja na przełomie oświecenia i romantyzmu”. In idem, Poezja romantycznych przełomów. Szkice. Wrocław: Ossolineum, 1972.

Rejman, Zofia. „Żale, sny i smutki − o poezji patriotycznej 1795 roku”. Napis, seria 3 (1997).

Siemieński, Lucjan. Dzieła, vol. 1. Warszawa: Józef Unger, 1881.

Woźniakowski, Jacek. Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej. Kraków: Znak, 1995.

Zienkowicz, Leon. Wieczory Lacha z Lachów, czyli opowiadania przy kominku starego literata polskiego. Lipsk: Brockhaus, 1864.

Zgorzelski, Czesław. Duma − poprzedniczka ballady. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1949.

Zgorzelski, Czesław. „Wstęp”. In Ballada polska, ed. Czesław Zgorzelski, Ireneusz Opacki. Wrocław: Ossolineum, 1962.

Pobierz

Opublikowane : 2015-06-01


Ławski, J. (2015). Rzeka w czarnoromantycznym imaginarium: „Zamek kaniowski” Seweryna Goszczyńskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 455-478. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/195

Jarosław Ławski 
Uniwersytet w Białymstoku  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)