Fotel KraszewskiegoAbstrakt

The title “Kraszewski’s Armchair” refers to the name of the rock located in the ravine of the river Teteriv commemorating the writer’s stay in Zhytomyr, where Józef Ignacy Kraszewski would spend long hours seeking inspiration for literary and artistic work as well as rest. This thread serves as a starting point to reflect on the meanings offered by the theme of the river in abundant works of the writer: from the first poetic (Dumanie nad Horyniem, Szatan i kobieta) and prosaic attempts (Życie sieroty and other), through novels from the periods of Vilnius and Zhytomyr and theoretical works (on the landscape), and travel writings, to the notes created at the end of life. The core of reviewing some of the problems related to the forms of the writer’s literary imagination as well as world perception and feeling is the theme of metamorphoses and passing directly combined with the element of the river.

Słowa kluczowe

motywy akwatyczne; wyobraźnia literacka; metamorfozy; Józef Ignacy Kraszewski

Bachelard, Gaston. „Woda i marzenie”, trans. Anna Tatarkiewicz. In idem, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975, 131-146.

Bachórz, Józef. „Miejsce Polski w cywilizacji europejskiej według Józefa Ignacego Kraszewskiego”, in Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, ed. Barbara Czwórnóg-Jadczak. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.

Bachórz, Józef. Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831−1863. Gdańsk: Ossolineum, 1972.

Bieńczyk, Marek. Oczy Dürera. O melancholii romantycznej. Warszawa: Sic!, 2002.

Budrewicz, Tadeusz. O Kraszewskim. Studia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013.

Burkot, Stanisław. Polskie podróżopisarstwo romantyczne.Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

Cirlot, Juan Eduardo. Słownik symboli, trans. Ireneusz Kania. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2000.

Czermińska, Małgorzata. „Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki”. Teksty Drugie, no. 5 (2011): 83-199.

Danek, Wincenty. Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975.

Ihnatowicz, Ewa. „O «Chacie za wsią» Kraszewskiego”. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, XXI (1988): 35-51.

Ihnatowicz, Ewa. Proza Kraszewskiego. Codzienność.Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

Janion, Maria. Romantyzm i jego media. Kraków: Universitas, 2001.

Konończuk, Elżbieta. „«Czercza mogiła» − rzecz o archeologii pamięci”. In Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, ed. Barbara Czwórnóg-Jadczak. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.

Konończuk, Elżbieta. „O poetyckim zamieszkiwaniu świata według Kennetha White’a”. Białostockie Studia Literaturoznawcze. Rocznik Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, no. 2 (2011): 41-55.

Kraszewski, Józef Ignacy. Czarna Perełka. Poznań: Grupa Wydawnicza „Słowo”, 1996.

Kraszewski, Józef Ignacy. Listy do rodziny 1820−1863, p. I. W kraju, ed. Wincenty Danek. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982.

Kraszewski, Józef Ignacy. Nad Spreą. Obrazki współczesne przez Bolesławitę. Chicago, 1883.

Kraszewski, Józef Ignacy. „Noce bezsenne.Wspomnienia i fantazje”. In idem, Pamiętniki, ed. Wincenty Danek. Wrocław: Ossolineum, 1972.

Kraszewski, Józef Ignacy. Powieści ludowe, vol. II: Chata za wsią, Jermoła, Historia kołka w płocie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955.

Kraszewski, Józef Ignacy. Wieczory wołyńskie. Lwów: Zakład im. Ossolińskich, 1859.

Kraszewski, Józef Ignacy. Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budżaku. Wilno, 1854−1846, vol. 1. Kraszewski, Józef Ignacy. Wybór pism. Wydanie jubileuszowe, vol. IV: Jasełka. Wyciąg z pamiętnika Ktosia, p. I. Warszawa: Wydawnictwo Józefa Ungra, 1884.

Królikiewicz, Grażyna. Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny. Kraków: Universitas, 1993.

Makowski, Stanisław. „Malownicza proza Kraszewskiego”. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, XXI (1988): 97-104.

Martuszewska, Anna. Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876−1895). Wrocław: Ossolineum, 1977.

Owczarz, Ewa. Nieosiągalna całość. Szkice o powieści polskiej XIX wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.

Pascal, Blaise. Myśli, trans. Tadeusz Żeleński (Boy), ed. Jacques Chevalier. Warszawa: Inco-Veritas, 2002.

Rudkowska, Magdalena. Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2009.

Rudkowska, Magdalena. „Tradycje gotyckie w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego”. In Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, ed. Grzegorz Gazda, Agnieszka Izdebska, Jarosław Płuciennik. Kraków: Universitas, 2002.

Stasiuk, Andrzej. Wschód. Wołowiec: Czarne, 2014.

Swoboda,Tomasz. „Hrabia, polityka, egzystencja”, Literatura na Świecie, no. 11-12 (2014): 126-135.

Pobierz

Opublikowane : 2015-06-01


Rudkowska, M. (2015). Fotel Kraszewskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 253-269. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/184

Magdalena Rudkowska 
Polska Akademia Nauk  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)