[Odcyfrowując “Ne Luscinia Segnior”]Abstrakt

The present discussion sheds light on the life and works of JohannKlinger (1557−1610),  a prominent albeit obscure figure of Mitteleuropean intellectual life at the end of the sixteenth century. During his particularly fruitful stay in Olomouc in the years 1597 and 1598, where he taught at a Jesuit college, a number of his poems were published, although none under his own name. In 1598, one of his Olomouc pupils, Mikołaj Lubomirski, saw to press a collection of Klinger’s technopaegnia, which was the earliest such anthology to be published in Poland. Lubomirski’s album, partially preserved at the Jagiellonian Library in Cracow (BJ 5575), allows us to bring Klinger back from oblivion.

Słowa kluczowe

Johann Klinger; Mikołaj Lubomirski; Ołomuniec; edukacja jezuicka; technopaegnia

Annuae litterae Societatis Iesu anni MDCXI. Dilingae: ex Typographeo Mayeriana, 1611.

Bieńkowski, Tadeusz. “Joachim Bielski poeta polsko-łaciński (ok. 1550−1599)”. Meander 17 (1962): 40-55.

Borysowska, Agnieszka, et Barbara Milewska-Waźbińska, ed. Poesis Artificiosa: Between Theory and Practice. Frankfurt am Main: Lang, 2013.

Dobrzyniecka, Janina. Drukarnie Uniwersytetu Jagiellońskiego 1674−1783. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1975.

Ernst, Ulrich. “Neulateinisches Figurengedicht und manieristische Poetik: Zum Poematum

Liber (1573) des Richard Willis”. In Manier und Manierismus, ed. W. Braungart. Tübingen: Niemeyer, 2000, 275-306.

Ernst, Ulrich, ed. Visuelle Poesie: Historische Dokumentation theoretischer Zeugnisse. Band 1: Von der Antike bis zum Barock. Berlin: de Gruyter, 2012.

Fowler, Alastair D.S., ed. De re poetica by Richard Wills. Oxford: Luttrell Society, 1958.

Grafika i rysunki polskie w zbiorach polskich. Warszawa: Arkady, 1977.

Grobelný Andělín. Polštía ruští studenti na olomoucké universitě v l.1576−1663. Opava: Slezský StudijníUstav, 1954.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, vol.1, Nr 4175-6000. Kraków: Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Jagiellońskiej, 1938.

Jakubec, Ondřej. “Kultura a uměnína pozdně renesančním dvoře olomoucký ch biskupu: jejich vztahy k rudolfínské Praze a dalším evropský m centrum”. Studia Rudolphina (2004): 17-27.

Kwapisz, Jan. The Greek Figure Poems. Leuven: Peeters, 2013.

Kwapisz, Jan, et David Petrain, Mikołaj Szymański, ed. The Muse at Play: Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry. Berlin: de Gruyter, 2013.

Lesser, Aleksander. “Wiadomość o niektórych mniej znanych rycinach”. Kłosy 14 (1872): 250-251.

Lesser, Aleksander. “Jeszcze słów kilka o Samuelu Kochanowskim”. Kłosy 14 (1872): 386.

Lukács, László. Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S.I., vol.1, (1551−1600). Romae: Institutum Historicum S.I., 1978.

Luz, Christine. Technopaignia: Formspiele in der griechischen Dichtung. Leiden: Brill, 2010.

Łodyńska-Kosińska, Maria. “Kochanowski Samuel”. In Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.): malarze − rzeźbiarze − graficy, vol. 4. Wrocław: Ossolineum, 1986, 51-52.

Łopaciński, Hieronim. “Susliga Wawrzyniec”. In Encyklopedia Kościelna, vol. 27. Warszawa: F. Czerwiński, 1904, 155-157.

Michałowska, Teresa. Staropolska teoria genologiczna. Wrocław: Ossolineum, 1974.

Milewska-Waźbińska, Barbara. “Waste of Time or Artistic Expression? Notes on Poesis Artificiosa of the Modern Era”. In The Muse at Play: Riddles andWordplay inGreek and Latin Poetry, ed. Jan Kwapisz, David Petrain et Mikołaj Szymański, 379-399. Berlin: de Gruyter, 2013.

Pelc, Janusz. Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI do połowy XVIII w.). Warszawa: PIW, 1965.

Piersiak,Tadeusz, ed.“Mikołaj Lubomirski, Słuszny płacz jego mości pana pana Stanisława Kochanowskiego z Krzyszkowic po urychlonej śmierci miłej małżonki swojej na piąty rok jeszcze nieustający żałobliwie cieszy...”. In W kręgu dawnej poezji. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1983, 95-121.

Ristow, Brigitte. “Humanismus”. In Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, vol.1, A−K, 693-727. Berlin: de Gruyter, 2001.

Rypson, Piotr. Piramidy − słońca − labirynty: Poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku. Warszawa: Neriton, 2002.

Tuwim, Julian. Pegaz dęba. Warszawa: Czytelnik, 1950 (repr. München: Sagner, 1986).

[Wisłocki, Władysław.] Untitled note, Przewodnik Bibliograficzny 19 (1896): 38.

Zathey, Jerzy. Unpublished 3-page letter to the editors of the Dictionary of Polish Artists (Słownik artystów polskich), dated October 3, 1977, in the source materials for the Dictionary of Polish Artists, Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, Warsaw.

Żebrawski, Teofil. “Spis cząstkowy rycin polskich jako materyał do ogólnego katalogu tychże”. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 25 (1858): 401-450.


Opublikowane : 2015-06-01


Kwapisz, J. (2015). [Odcyfrowując “Ne Luscinia Segnior”]. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 167-182. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/179

Jan Kwapisz 
Uniwersytet Warszawski  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)