Biblioteka Babel Zagłady. O Historii miłości Nicole Krauss


Abstrakt

The concept of the Holocaust Babel Library discussed in my article was based on articles and lectures of John Barth, Anna Burzyńska, Umberto Eco and Raymond Federman. I show how this notion has crystallised from the popular postmodernism label that was named the Tower of Babel and had its beginning in 2000s. I follow a 2005 novel − History of Love by American writer Nicole Krauss (Polish, poorly translated, edition was published in 2006) rated among the so-called third generation. I show both the historical aspect of this novel (pogroms of Jews in  Słonim in 1941) as well as its ideological facet. The Holocaust Babel Library in Krauss’ prose is a sign of a funeral ritual consisting in the reconstruction of history from innumerable quotations, allusions and references to books.

Słowa kluczowe

Babel; Zagłada; Nicole Krauss; intertekstualność

Bart, Andrzej. Fabryka muchołapek. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2008.

Barth, John. Literatura wyczerpania, trans. JacekWiśniewski. In Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, ed. et introd. Zbigniew Lewicki, trans. Jarosław Anders. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1983.

Barth, John. „Siedem dodatkowych uwag autora”. In John Barth. Zagubiony w labiryncie śmiechu, trans. Monika Adamczyk-Garbowska. Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1991.

Barthes, Roland. Mitologie, trans. Adam Dziadek. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000.

Borges, Jorge Louis. Biblioteka Babel, trans. Andrzej Sobol-Jurczykowski. In Jorge Luis Borges. Opowiadania, trans. Zofia Chądzyńska et al. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978.

Burzyńska, Anna. „Postmoderna: pomiędzy Wieżą Babel a Biblioteką Babel”. In Postmodernizm. Teksty polskich autorów, ed. Maria Anna Potocka. Kraków: Bunkier Sztuki, Inter Esse, 2003.

Cherezińska, Elżbieta. Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2008.

Czakański, Piotr. Zimno. Katowice: Wydawnictwo FA-art, 2006.

Deleuze, Gilles, et Félix Guattari, Tysiąc Plateau. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2015.

Eco, Umberto. O bibliotece, trans. Adam Szymanowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich − Wydawnictwo, 1990.

Foer, Jonathan Safran. Extremely Loud, Incredibly Close 2005; ed. pol. Strasznie głośno, niesamowicie blisko, trans. Zbigniew Batko.Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2007.

Franklin, Ruth. A Thousand Darkness. Lies and Truth in Holocaust Fiction. New York: Oxford University Press, 2011.

Hilberg, Raul. Zagłada Żydów europejskich, vol. 1, ed. Jerzy Giebułtowski. Warszawa: Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2014.

Krauss, Nicole. Historia miłości, trans. Katarzyna Malita. Warszawa: „Świat Książki”, 2006. „Ocalić powieść (rozmowa z Johnem Barthem)”. In Maciej Świerkocki. Postmodernizm. Paradygmat nowej kultury. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997.

„Przeżyć własną śmierć (rozmowa z Raymondem Federmanem)”. In Maciej Świerkocki. Postmodernizm. Paradygmat nowej kultury. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997.

Rachwał, Tadeusz, et Tadeusz Sławek. Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii literatury Jacquesa Derridy. Warszawa: Oficyna Literatów „Rój”, 1992.

Tomczok, Marta. Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka − ideologia − popkultura.Warszawa: Wydawnictwo Instytut Badań Literackich, 2017.

Żychliński, Arkadiusz. Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo Instytut Badań Literackich, 2014.

Pobierz

Opublikowane : 2019-07-04


Tomczok, M. (2019). Biblioteka Babel Zagłady. O Historii miłości Nicole Krauss. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), 143-154. https://doi.org/10.32798/pflit.126

Marta Tomczok 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
Copyright (c) 2019 Marta Tomczok

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)