Norwid w Czytelni Polskiej w Paryżu


Abstrakt

The aim of the study is to present Norwid’s ‘paper activity’ in Paris in the light of specific rhetorical and diegetic strategies, which were ‘available’ for the poet in the years 1873–1875 and formed his voice of the writer and public speaker. This is how a certain area of the poet’s word arises, which may be called doubly: literary and public. Norwid aims to act with words in an extreme manner quite frequently, which is enchanting on the one hand and evoking mixed feelings on the other. He employs erudition on the edge of extravagance and tests his audience, rather not accustomed to take such kinds of challenges. The years after the Siege of Paris 1870 are of particular importance here, as this is when The Polish Reading Room is becoming the democratic and people’s reading room, whereas Norwid is supporting the idea of the so called natural centralisation of Polish emigrants, which is to happen, most likely, with the mediation of the Reading Room’s Circle.

Słowa kluczowe

Czytelnia Polska; Norwid; Czartoryski; Biblioteka Polska; Paryż; Hotel Lambert

A. „Korespondencje Gaz. Nar. Paryż d. 23 stycznia”. Gazeta Narodowa, no. 24 (1875).

Akielewicz, Mikołaj. „Kronika Paryska”. Gazeta Narodowa, no. 267 (1873).

Dambek, Zofia. „«Bystro czytać w dziejach», czyli o pewnym wystąpieniu Norwida w rocznicę powstania styczniowego”, Studia Norwidiana, no. 33 (2015).

Gasztowtt, Wacław. „Korespondencje Dziennika Pozn. Paryż 26 listopada”. Dziennik Poznański, no. 278 (1875).

Gasztowtt, Wacław. „Poezja polska i francuska w XIX wieku”. Dziennik Poznański, no. 87 (1876).

Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, ed. Zofia Trojanowiczowa, Elżbieta Lijewska, Małgorzata Pluta, vol. II 1861–1883. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007.

Mineyko, Zygmunt. Z tajgi pod Akropol. Wspomnienia z lat 1848–1866, ed. Eligiusz Kozłowski et Kazimierz Olszański. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1971.

Norwid, Cyprian. Pisma wszystkie, ed. Juliusz Wiktor Gomulicki, vol. I–XI. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.

Trojanowiczowa, Zofia. „Na marginesie odczytu Norwida z roku 1875 o apatii”. Studia Norwidiana, no. 3–4 (1985–1986).

Weintraub, Wiktor. „Norwid wobec powstania styczniowego”. Studia Norwidiana, no.12–13 (1994–1995).

Pobierz

Opublikowane : 2019-07-04


Samsel, K. (2019). Norwid w Czytelni Polskiej w Paryżu. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), 115-123. https://doi.org/10.32798/pflit.124

Karol Samsel 
Uniwersytet Warszawski  Polska
Copyright (c) 2019 Karol Samsel

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)