Z kolekcji domowych do zbiorów publicznych – księgozbiory pisarzy w Muzeum Literackim Książnicy Pomorskiej w Szczecinie


Abstrakt

The authoress describes the course of relocation of book collections gathered by writers to public library archives using the example of four such collections that made their way to the Pomeranian Library in Szczecin, whose previous owners were: Stefan Flukowski, Zbigniew Herbert, Ludmiła Marjańska and Andrzej Kuśniewicz. The intent of the writers or their heirs was finding a proper place for each particular collection in order to ensure its preservation and further use. The librarians responsible for establishing public collections hoped that the books would be accompanied by manuscripts, personal mail or other keepsakes; or, should that not be the case − that they would bear dedications, autographs, handwritten notes or other signs of the writers’ use. The author analyses the contents of these four donations with regard to the aspects mentioned above.

Słowa kluczowe

biblioteka publiczna; kolekcja książek; poeta; archiwum; dedykacja

Boraczyńska, Anna. „Kolekcja Ludmiły Marjańskiej (w zbiorach Biblioteki Publicznej im. dr.Władysława Biegańskiego w Częstochowie)”. In O Ludmile Marjańskiej. Szkice, interpretacje, wspomnienia (134–142), ed. Elżbieta Hurnikowa, Iwona Skrzypczyk-Gałkowska. Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2015.

Judek, Cecylia. „Ciekawsze rękopiśmienne dedykacje autorskie w księgozbiorze Marii i Stefana Flukowskich”, Bibliotekarz Zachodniopomorski, no. 2/3 (1984): 74–83.

Judek, Cecylia. „Jerzy Liebert i Maria Leszczyńska. Liebertiana w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie”, Pogranicza, no. 6 (1999): 60–64.

Judek, Cecylia. „Zbiory specjalne”. In Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905–2005, ed. Hanna Niedbał et al. Szczecin: Książnica Pomorska, 2005, 87–120.

Judek, Cecylia. „Przyjaźnie Stefana Flukowskiego”. In Stefan Flukowski i kult nowoczesności, ed. Jerzy Madejski et Beata M. Wolska. Szczecin: Książnica Pomorska, 2015, 45–49.

Kownacka, Barbara M. „Dedykacje w księgozbiorze Stefana i Marii Flukowskich”. In Stefan Flukowski i kult nowoczesności, ed. Jerzy Madejski et Beata M. Wolska. Szczecin: Książnica Pomorska, 2015, 69–90.

„Kronika działalności bibliotek i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”, Bibliotekarz Zachodniopomorski, no. 4 (1975): 83–84.

Kuśniewicz, Andrzej. Moja historia literatury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.

Liskowacka, Jolanta. „«...uwierzyliśmy zbyt łatwo, że piękno nie ocala...». Zbigniew Herbert w Książnicy Pomorskiej”. Bibliotekarz Zachodniopomorski, no. 2/3 (2002): 66–75.

Liskowacka, Jolanta. „Księgozbiór Ludmiły Marjańskiej (w zbiorach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie)”. In O Ludmile Marjańskiej. Szkice, interpretacje, wspomnienia. Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2015, 143–155.

Podgajna, Ewa. „Maszyna, listy i książki: pamiątki po Andrzeju Kuśniewiczu w Szczecinie”. Gazeta Wyborcza, 12.03.2003: 4.

Szymańska, Kazimiera Zdzisława. Muzea literackie w Polsce (64–66). Częstochowa: Wydawnictwo WSP, 1995.

Torchała, Joanna, ed. Xawery Dunikowski. Szczecin: Książnica Pomorska, 2000.

Zwilnian-Grabowski, Tadeusz et Cecylia Judek. „Dwugłos o Zbigniewie Herbercie”. Bibliotekarz Zachodniopomorski, no. 3 (1998): 42–45.

Pobierz

Opublikowane : 2019-07-04


Borysowska, A. (2019). Z kolekcji domowych do zbiorów publicznych – księgozbiory pisarzy w Muzeum Literackim Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), 83-96. https://doi.org/10.32798/pflit.122

Agnieszka Borysowska 
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie  Polska
Copyright (c) 2019 Agnieszka Borysowska

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)