Literackie żywe biblioteki a ich rzeczywiste odpowiedniki. Analiza wybranych przykładów


Abstrakt

The text focuses on the subject of human library. The first part of the article analyses literary realisations of this motif in the works of such writers as: Ray Bradbury, Jorge Luis Borges, Thomas Wharton, and Walter Moers. Next, the author focuses on human libraries existing in our reality. Finally, those two aspects of the discussed phenomenon are confronted with each other to show how capacious the terms ‘book’ and ‘library’ have become.

Słowa kluczowe

bibliotaka; topos; żywa biblioteka; żywa księga

Bednarska-Ruszajowa, Krystyna. Biblioteki w literaturze polskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Bednarska-Ruszajowa, Krystyna. „Światowe badania nad opisami bibliotek w utworach literackich”. In Biblioteki i książki w literaturze, ed. Krystyna Bednarska-Ruszajowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, 9–54.

Borges, Jorge Luis. „Biblioteka Babel”. In Fikcje, trans. Kazimierz Piekarec, Andrzej Sobol-Juszczykowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972, 65–73.

Bradbury, Ray. 451 stopni Fahrenheita, trans. Iwona Michałowska-Gabrych. Warszawa: Solaris, 2008.

Eco, Umberto. O bibliotece, trans. Adam Szymanowski. Warszawa: Świat Książki, 2007.

Kałążny, Jerzy. „Motyw biblioteki w literaturze”. Biblioteka, no. 2 (1998): 5–14.

Kotuła, Sebastian. Komunikacja Bibliologiczna wobec World Wide Web, rozprawa doktorska. Warszawa, 2012, http://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/189/Komunikacja% 20ibliologiczna%20wobec%20World%20Wide%20Web.pdf?sequence=1 (acc. 05.01.2018).

Kowalska, Marzena. „Kształtowanie wizerunku biblioteki w literaturze pięknej”. In Kształtowanie wizerunku biblioteki, ed. Maria Czyżewska. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2007, 105–132.

Moers, Walter. Miasto Śniących Książek, trans. Katarzyna Bena. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004.

Mołodyńska-Küntzel, Dorota. Podręcznik dla osób organizujących Żywą Bibliotekę. Wrocław: Żywa Biblioteka Polska, 2016.

Wharton, Thomas. Salamandra, trans. Jerzy Kozłowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2002.

Pobierz

Opublikowane : 2019-07-04


Bernacki, P. (2019). Literackie żywe biblioteki a ich rzeczywiste odpowiedniki. Analiza wybranych przykładów. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), 43-54. https://doi.org/10.32798/pflit.119

Paweł Bernacki 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
Copyright (c) 2019 Paweł Bernacki

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)