CFP: CEZURY

2023-05-11

CFP

Następny numer „Prac Filologicznych. Literaturoznawstwo” chcemy poświęcić zagadnieniu cenzury w literaturze, kulturze, a także w innych obszarach sztuki. Naszym celem jest przemyślenie i wzbogacenie dotychczasowych ujęć tematu cenzury. Chodziłoby o pokazanie, że relacja twórczość – cenzura jest w istocie dynamiczna, co znaczy: nieporównanie bardziej złożona i subtelna niż się to powszechnie wydaje. Pozornie „martwą” instytucję cenzury (szczególnie w pewnych momentach i okresach historycznych) trzeba traktować jako aktywnego reżysera / aktora na scenie literatury i sztuki.