CFP: ZANIEDBANE TROPY (2023)

2021-03-11

cfp3pl.png

W roku 2023 redakcja „Prac Filologicznych. Literaturoznawstwa” planuje wydanie numeru o tytule: Zaniedbane tropy. Zachęcamy do nadsyłania artykułów poświęconych tym retorycznym figurom mowy, które nie doczekały się do tej pory należytych badań, a których opis często ogranicza się do mniej lub bardziej rozbudowanych informacji w podręcznikach do retoryki (tropy te są więc w całości zaniedbane badawczo). Zobacz więcej...

PFLIT w SCOPUS!

2020-11-20

scopus_pl1.jpg

Z dumą informujemy, że nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji i będzie indeksowane w bazie SCOPUS prowadzonej przez firmę Elsevier. To duże wyróżnienie dla zespołu rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawsto”, ale też szansa na lepszą promocję dla naszych autorów i ich artykułów.