Nr 74 (2019): LXXIV (2019)Tom LXXIV "Prac Filologicznych" zadedykowano Profesorowi Januszowi Siatkowskiego z okazji dziewięćdziesiątych urodzin. 


ARTYKUŁY

Татьяна Шалаева, Дарья Ващенко
247-255
Hanna Popowska-Taborska
277-279