1.
Pietrow J. W kręgu japońskiej gramatyki i pragmatyki miejsca – gramatykalizacje oraz leksykalizacje rzeczownika TOKORO. pf [Internet]. 31grudz.2020 [cytowane 8grudz.2021];(75/2):157–177. Available from: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/691