1.
Wiślicki J. Dziurawiąc cytat: problem zmiennych w wyrażeniach mowy niezależnej. pf [Internet]. 31grudz.2020 [cytowane 8grudz.2021];(75/2):361–372. Available from: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/688