1.
Reichan J. Wyraz ZALEWAJKA w gwarach polskich. pf [Internet]. 6grudz.2022 [cytowane 28mar.2023];77:397-0. Available from: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/1039