Kaproń-Charzyńska, Iwona. (Meta)refleksja Nad Motywacją Słowotwórczą W Tekście. Prace Filologiczne 76 (grudzień 30, 2021): 197–210. Udostępniono marzec 28, 2023. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/871.