Górska, Elżbieta. Analysing Language and Multimodal Discourse by Means of the NEAR-FAR Image Schema. Prace Filologiczne 76 (grudzień 30, 2021): 129–150. Udostępniono grudzień 4, 2022. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/849.