Topolińska, Zuzanna. „Derywacja Semantyczna, Czyli O Słowotwórstwie Inacze”j. Prace Filologiczne, no. 75/2 (grudzień 31, 2020): 313–317. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/814.