Dąbrowska-Kamińska, Anna. „Z Uwag O Języku "Złego" Leopolda Tyrmand”a. Prace Filologiczne, no. 75/2 (grudzień 31, 2020): 15-27. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/680.