Siudzińska, Natalia. Kompetencje Słowotwórcze Polskich Dzieci Dwujęzycznych Mieszkających W Irlandii (na Przykładzie Derywatów Modyfikacyjnych). Prace Filologiczne 78 (grudzień 16, 2023): 361–374. Udostępniono maj 20, 2024. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/1216.