Kuligowska, K. Nazwy Potraw We Frazeologii Polskiej. Prace Filologiczne, T. 77, Dec. 2022, s. 247-71, doi:10.32798/pf.994.