Kaproń-Charzyńska, I. (Meta)refleksja Nad Motywacją Słowotwórczą W Tekście. Prace Filologiczne, T. 76, Dec. 2021, s. 197–210, doi:10.32798/pf.871.