Pstyga, A. „Wzór, Analogia, Podobieństwo Oraz Motywacja Kulturowa W Perspektywie Słowotwórcze”j. Prace Filologiczne, T. 76, Dec. 2021, s. 455–468, doi:10.32798/pf.858.