Pędzisz, J., i P. Staniewski. Językowe Wykładniki Propriocepcji W Tańcu Współczesnym: Perspektywa Kognitywna. Prace Filologiczne, nr 75/2, Dec. 2020, s. 135–155, doi:10.32798/pf.693.