Zagłoba, K. Pokoleniowe Zróżnicowanie Leksyki Z Pola Tematycznego OGRZEWANIE DOMU W Języku Mieszkańców Zalesia W Powiecie Poddębickim. Prace Filologiczne, nr 75/2, Dec. 2020, s. 373–386, doi:10.32798/pf.690.