Wiślicki, J. Dziurawiąc Cytat: Problem Zmiennych W Wyrażeniach Mowy Niezależnej. Prace Filologiczne, nr 75/2, Dec. 2020, s. 361–372, doi:10.32798/pf.688.