Łysik, M. Wybrane Funkcje Pragmatyczne Operatora NIE WIEM W Języku Mówionym (analiza Korpusowa). Prace Filologiczne, nr 75/2, Dec. 2020, s. 101–114, doi:10.32798/pf.685.