Świątek, A. Bóg Stworzył Czy Utworzył Człowieka? Cechy Semantyczne Czasowników STWORZYĆ I UTWORZYĆ. Prace Filologiczne, nr 75/2, Dec. 2020, s. 297–312, doi:10.32798/pf.684.