Sicińska, K. O Statusie I Nazewnictwie Odmian Języka Polskiego Na Dawnych Kresach Wschodnich. Prace Filologiczne, nr 75/2, Dec. 2020, s. 237–262, doi:10.32798/pf.682.