Dąbrowska-Kamińska, A. „Z Uwag O Języku "Złego" Leopolda Tyrmand”a. Prace Filologiczne, nr 75/2, Dec. 2020, s. 15-27, doi:10.32798/pf.680.