Sujkowska, K. Uwagi O Słownictwie Regionalnym Dotyczącym Szkoły W Języku Mieszkańców Przemyśla. Prace Filologiczne, nr 75/2, Dec. 2020, s. 263–275, doi:10.32798/pf.678.