Słoboda, A. Zmiany Składniowe W Wybranych Konstrukcjach Z Bezokolicznikiem W średniowiecznej Polszczyźnie. Prace Filologiczne, T. 78, Dec. 2023, s. 375–387, doi:10.32798/pf.1190.