Piasecka, M. Partykuły Epistemiczne W Podręcznikach Do Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego Dla Poziomów A1 I A2. Prace Filologiczne, T. 78, Dec. 2023, s. 231–244, doi:10.32798/pf.1127.