Nobis, I. Językowo-Kulturowy Obraz Ziemi świętokrzyskiej Utrwalony W Mikrotoponimii (na Przykładzie Nazw Terenowych Powiatu Kazimierskiego). Prace Filologiczne, T. 78, Dec. 2023, s. 213–230, doi:10.32798/pf.1100.