[1]
K. Kuligowska, Nazwy potraw we frazeologii polskiej, pf, t. 77, s. 247-271, grudz. 2022.