[1]
I. Jaros, „PRAŻOKI I PRAŻUCHY, PRAŻUCHA I PORKA – czyli o regionalnych wariantach nazwy pewnej ziemniaczanej potraw”y, pf, t. 77, s. 67-75, grudz. 2022.