[1]
A. Nagórko, Anny Wierzbickiej key words a kulturemy: porównywanie języków – porównywanie kultur?, pf, t. 76, s. 387–400, grudz. 2021.