[1]
I. Kaproń-Charzyńska, (Meta)refleksja nad motywacją słowotwórczą w tekście, pf, t. 76, s. 197–210, grudz. 2021.