[1]
R. Bronikowska, Predykatywne użycia przymiotników w rodzaju żeńskim w dawnej polszczyźnie – semantyczna charakterystyka na podstawie danych korpusowych, pf, t. 76, s. 49–65, grudz. 2021.