[1]
Z. Topolińska, „Derywacja semantyczna, czyli o słowotwórstwie inacze”j, pf, nr 75/2, s. 313–317, grudz. 2020.