[1]
J. Pędzisz i P. Staniewski, Językowe wykładniki propriocepcji w tańcu współczesnym: perspektywa kognitywna, pf, nr 75/2, s. 135–155, grudz. 2020.