[1]
J. Pietrow, W kręgu japońskiej gramatyki i pragmatyki miejsca – gramatykalizacje oraz leksykalizacje rzeczownika TOKORO, pf, nr 75/2, s. 157–177, grudz. 2020.