[1]
K. Zagłoba, Pokoleniowe zróżnicowanie leksyki z pola tematycznego OGRZEWANIE DOMU w języku mieszkańców Zalesia w powiecie poddębickim, pf, nr 75/2, s. 373–386, grudz. 2020.