[1]
J. Wiślicki, Dziurawiąc cytat: problem zmiennych w wyrażeniach mowy niezależnej, pf, nr 75/2, s. 361–372, grudz. 2020.