[1]
M. Łysik, Wybrane funkcje pragmatyczne operatora NIE WIEM w języku mówionym (analiza korpusowa), pf, nr 75/2, s. 101–114, grudz. 2020.