[1]
K. Sicińska, O statusie i nazewnictwie odmian języka polskiego na dawnych Kresach Wschodnich, pf, nr 75/2, s. 237–262, grudz. 2020.