[1]
P. Karpeta, „Jak cię widzą, tak cię piszą. Językowo-kulturowy obraz świata utrwalony w antroponimach nieoficjalnych Łazów, Majdowa i Ciechostowic w powiecie szydłowiecki”m, pf, nr 75/2, s. 45–57, grudz. 2020.