[1]
N. Siudzińska, Kompetencje słowotwórcze polskich dzieci dwujęzycznych mieszkających w Irlandii (na przykładzie derywatów modyfikacyjnych), pf, t. 78, s. 361–374, grudz. 2023.