[1]
A. Kwaśnicka-Janowicz, Karmia czysta – koncept czystości w staropolskim dyskursie kulinarnym, pf, t. 78, s. 153–179, grudz. 2023.