[1]
P. Sobotka, Rozwój i funkcja -kV-operatorów w językach północnosłowiańskich, pf, t. 78, s. 389–409, grudz. 2023.