[1]
M. Piasecka, Partykuły epistemiczne w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego dla poziomów A1 i A2, pf, t. 78, s. 231–244, grudz. 2023.