[1]
I. Nobis, Językowo-kulturowy obraz ziemi świętokrzyskiej utrwalony w mikrotoponimii (na przykładzie nazw terenowych powiatu kazimierskiego), pf, t. 78, s. 213–230, grudz. 2023.