[1]
M. Płusa, Uwagi o sytuacji języka polskiego na „białoruskim” Polesiu na początku XX wieku w świetle powieści «Puszcza» Józefa Weyssenhoffa, pf, t. 78, s. 245–264, grudz. 2023.